اطلاعات اولیه همایش
عنوان همایش : بازاریابی و فروش در حوزه املاک و مستغلات
زمان برگزاری : چهارشنبه 4 اسفند ماه 1395
ساعت برگزاری: 15 الی 19:30
مکان برگزاری : هتل بزرگ شیراز
سخنران اصلی : دکتر محمد بلوریان

عنوان همایش : بررسی و تحلیل بازار مسکن سال 1396
زمان برگزاری : پنجشنبه 5 اسفند ماه 1395
ساعت برگزاری: 8:30 الی 13
مکان برگزاری : هتل بزرگ شیراز
سخنرانان اصلی : دکتر بهروز ملکی – دکتر نرگس رزبان