تماس با ما
تـلفـن: 36361100-071
دورنگـار: 36358249-071
موبایل: 09176950085
نشانی: شیراز . معالی آباد . مجتمع آفتاب اداری . طبقه 6 . واحد 602
کدپستی: 7187757766
پست الکترونیک: info@arex.com
ساعات کار شرکت: 8:30 الی 17
پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30