تماس با ما
تـلفـن: 36361100-071
دورنگـار: 36358249-071
موبایل: 09176950085
شیراز / خیابان اردیبهشت / برج الکترونیک شیراز / طبقه 7 / واحد 77
پست الکترونیک: agahrasaneh@gmail.com
ساعات کار شرکت: 8:30 الی 17
پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30