اهداف اجلاس
  • افزایش سطح ارتباطات و هماهنگی بین مدیران و تصمیم سازان حوزه صنعت ساختمان جنوب کشور.
  • گسترش و تسهیل مراودات تجاری بین تولیدکنندگان ، خدمات دهندگان و مصرف کنندگان استان های جنوب کشور.
  • امکان سنجی تعاملات و سرمایه گذاری های بین المللی ، صدور کالای ساختمانی و خدمات فنی مهندسی.
  • بررسی طرح های وزارت راه و شهرسازی و شیوه های دسترسی و عملیاتی کردن آن.
  • بررسی مشوق ها و راهکارهای ایجاد رونق در بازار ساختمان.
  • معرفی طرح ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری در استان های جنوب کشور.