مدعوین اجلاس

مدعوین استان فارس :

1 - مسئولین و مدیران:

مدیران و کارشناسان استانداری فارس ، اداره کل راه و شهرسازی فارس ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس ، شهرداری شیراز ، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز ، شهرداران شهرهای استان فارس.

2 ) سرمایه گذاران و سازندگان مسکن و ساختمان:

اعضای حقیقی و حقوقی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان فارس ، مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی فارس ، معماران و طراحان برگزیده فارس ، هیات مدیره تعاونی های مسکن فعال در استان فارس ، مدیران شرکت های پیمانکاری ساختمانی استان فارس ، شرکتها و اشخاص حقیقی سرمایه گذار در بخش مسکن و ساختمان ، مدیران بانک ها و شرکتهای بیمه.

3 ) انجمنها ، تشکلها و سازمانها:

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ، هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان فارس ، هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور فارس ، هیات مدیره اتاق بازرگانی شیراز ، هیات مدیره تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی فارس ، هیات مدیره تشکل ها ، انجمن ها و 17 اتحادیه صنفی مرتبط با صنعت ساختمان .

مدعوین خارج از استان فارس :

سخنرانان و مدعوین از وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و کانون سراسری انبوه سازان.
مسئولین استانداری ، راه و شهرسازی ، بنیاد مـسکن ، نظام مهندسی و انجمـن انبـوه سازان از استان های کرمـان ، بوشهر ، سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد.
سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از سراسر ایران.
رایزنان اقتصادی و وابسته های تجاری کشورهای عراق ، سوریه ، قطر ، عمان ، ترکیه ، افغانستان و کنیا.