اطلاعات اولیه نمایشگاه
عنوان نمایشگاه : چهارمین نمایشگاه خدمات شهری، فضای سبز و حمل و نقل عمومی
اولین نمایشگاه شهر هوشمند و فرصتهای سرمایه گذاری
نوع نمایشگاه : ملی - تخصصی

زمان برگزاری : 10 الی 13 اردیبهشت ماه 1398 - ساعات 17 الی 22

مکان برگزاری :  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس

سالنهای نمایشگاهی: حافظ

برگزارکننده : شرکت آگه رسانه با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

شماره های تماس :
تلفن: 07136361100
فکس : 07136358249
همراه: 09176950085
ایمیل :  agahrasaneh@gmail.com

سایت اینترنتی : www.AREX.ir