برنامه های جنبی

برنامه های جنبی:

  • پانل تعاملات تجاری ، سرمایه گذاری و حضور در بازار کشورهای عراق ، سوریه ، قطر ، عمان و کنیا .
  • پانل معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بافت تاریخی شیراز (محله سنگ سیاه ، بازارچه فیل ، گذر سید ذوالفقار)
  • پانل فرصت های سرمایه گذاری و ساخت و ساز در حوزه گردشگری و سلامت.
  • پانل معرفی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری شهرداری شیراز.
  • تور بازدید از بافت تاریخی شیراز.