برنامه های جنبی

برنامه های جنبی:

در بعد از ظهر روز اول و صبح روز دوم اجلاس برنامه های زیر برگزار می گردد:
  • پانل فرصت های سرمایه گذاری و حضور در کشورهای عراق و سوریه.
  • پانل صدور کالا و خدمات فنی مهندسی به کشورهای قطر ، عمان ، افغانستان و کنیا .
  • پانل تجاری و سرمایه گذاری با نمایندگان شرکت های کشور ترکیه.
  • پانل معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بافت تاریخی شیراز (محله سنگ سیاه ، بازارچه فیل ، گذر سید ذوالفقار)
  • پانل فرصت های سرمایه گذاری در شهر سلامت شیراز.
  • پانل معرفی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری شهرداری شیراز.
  • میزهای مذاکره B2B با حضور بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری و ساختمان سازی کشور.
  • تور بازدید از بافت تاریخی شیراز.