برنامه های جنبی

برنامه های جنبی نمایشگاه از یکسو موجب رشد و ارتقای سطح علمی و آموزشی نمایشگاه می گردد و از سوی دیگر عاملی انگیزشی جهت حضور بازدیدکنندگان و دست اندرکاران در محل نمایشگاه و بازدید از غرفه ها است. برنامه های جنبی این رویداد به شرح ذیل می باشد.

1- همایش "بازآفرینی شهری" با حضور مسئولین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و مدیران استانی.

2- کارگاه آموزشی "شهر هوشمند".

3- میزهای مذاکره تجاری با هیاتهای داخلی اعم از شهرداریها و سازمان های دولتی و شرکت های بزرگ خصوصی.

4- بازدید "هیاتها و رایزنان تجاری" کشورهای عمان، عراق،قطر و آفریقای جنوبی از نمایشگاه

5- برگزاری رویداد "شیراز شهر زیبا"با برنامه های مختلف.