راهنمای ثبت نام
ضمن قدردانی از ابراز تمایل جنابعالی جهت مشارکت در نمایشگاه شهر زیبا استان فارس، از آن واحد محترم تقاضا دارد مراحل ذیل را جهت ثبت نام به ترتیب انجام دهند:
  1. مطالعه مقررات نمایشگاه و اطلاع از گروه های کالایی و خدماتی که در نمایشگاه عرضه می شود و همچنین هزینه مشارکت و نحوه پرداخت آن. کلیه این مطالب در همین وب سایت و از منوی سمت راست قابل مشاهده می باشد.
  2. مشاهده سالنها و انتخاب غرفه مورد نظر.
  3. هماهنگی با ستاد برگزاری نمایشگاه و حصول اطمینان از خالی بودن غرفه مورد نظر.
  4. تکمــیل فــرم درخواست غرفه و مــشخص کــردن غــرفه مــورد نظــر در آن و ارســال بــه شمــاره فـاکس 36358249-071 در همان زمان.
  5. واریز مبلغ غرفه به حساب برگزار کننده نمایشگاه و قطعی شدن ثبت نام.
  6. تکمیل و ارسال کلیه فرم های مرتبط با حضور در نمایشگاه که از منوی سمت راست همین وب سایت قابل دریافت است.