ویژه نامه اجلاس

در آغاز اجلاس ، ویژه نامه ای که شامل مصاحبه با مسئولین ارشد استان و متخصصین حوزه ساخت وساز است در پکیج مدعوین اجلاس به ایشان ارائه می شود.
تیراژ این ویژه نامه 1000 نسخه می باشد که تعدادی از آن بعد از اجلاس برای مسئولین ، سرمایه گذاران و سازندگانی که به هر دلیل موفق به حضور در این رویداد نشده اند ارسال می گردد.

لینک تعرفه آگهی های ویژه نامه