اسپانسرینگ

این اجلاس طی 2 روز و با حضور بیش از 1000 نفر از مدیران ، شهرداران ، انبوه سازان و سرمایه گذاران استان فارس و همچنین استان های کرمان ، هرمزگان ، بوشهر ، سیستان و بلوچستان ، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود و فرصتی بینظیر جهت تبلیغات و اسپانسری آن مجموعه محترم دراین برنامه فراهم می باشد. همچنین نمایندگان تجاری و رایزنان بازرگانی از کشورهای عراق ، سوریه ، عمان ، قطر ، ترکیه ، افغانستان و کنیا در بعد از ظهر این اجلاس حضور داشته و در پانل ها و مذاکرات تجاری مشارکت فعال دارند.