موضوعات اجلاس
  • بررسی فرصتها و چالشهای طرح (اقدام ملی) در حوزه مسکن.
  • بررسی فرصت ها و چالش های طرح بازآفرینی شهری.
  • رونمایی از سامانه مشترک اطلاعات صنعت ساختمان جنوب کشور.
  • فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و سلامت (ساخت هتل ، بیمارستان ، مراکز تفریحی).
  • صدور کالای ساختمانی و خدمات فنی مهندسی به کشورهای هدف.
  • معرفی فرصت ها و بسته های سرمایه گذاری شهر شیراز.